יום שלישי, 17 במאי 2016

הלוואת משכנתא ועל מכתב כוונות:- משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' / עו"ד יפית לוי

במאמרי זה אסביר על הלוואת משכנתא ועל מכתב כוונות:-

כאשר רוצים לקנות נכס מקרקעין ואין ברשותנו את ההון הנדרש במלואו, ניתן לפנות למוסד פיננסי (בנק למשכנתאות או חברת ביטוח) לצורך קבלת הלוואה כספית.
נותן ההלוואה הכספית נקרא "מלווה", ומבקש / מקבל ההלוואה הוא "הלווה".

כדי להבטיח את החזר ההלוואה ע”י הלווה, הבנק למשכנתאות, בין היתר, עורך שטרות משכנתא לרישום בטאבו בגין ההלוואה וכן שטרות לרישום משכון אצל רשם המשכונות, ובכך למעשה משעבד את נכס המקרקעין לטובתו.

עם אישור הלוואת המשכנתא, ובטרם יעביר הבנק למשכנתאות את הכספים ללווה, נדרש הלווה לדאוג לרישומים כאמור בטאבו ואצל רשם המשכונות, ולהציג לבנק אסמכתאות על רישום כאמור.
רישום פעולות אילו כרוך בתשלום אגרה, תשלום המוטל על הלווה – אגרה הנקבעת ע"י משרד המשפטים, ומתעדכנת אחת לשנה.

לאחר שהלווה מציג בפני הבנק נסח טאבו ונסח מרשם המשכונות המעידים על הרישום, ולאחר שהלווה עמד בכל התנאים לפי דרישת הבנק, רק אז יעביר הבנק למשכנתאות את הלוואת המשכנתא ללווה או ישירות לבנק שנתן הלוואת משכנתא למוכר.

עד לפרעון מלא של ההלוואה, לא יימחקו הרישומים בטאבו ו/או אצל רשם המשכונות.

נתקלתי במקרים בהם, הגם שאנשים פרעו את הלוואת המשכנתא במלואה, גילו לאחר שנים רבות, בדרך-כלל במועד מכירת הנכס, כי הרישומים לא נמחקו.

לכן יש להקפיד ולפנות, מייד, לאחר פרעון ההלוואה במלואה, למלווה לצורך קבלת שטרות ביטול משכנתא ושטרות ביטול משכון, לצורך מחיקת הרישומים בטאבו ואצל רשם המשכונות.

הרישומים לא יימחקו מעצמם....

במקרים בהם בעל נכס מעוניין למכור את הנכס, ועל הנכס מוטל שעבוד, כלומר טרם פרע את מלוא הלוואת המשכנתא, וברצונו או ברצון הקונה לדעת מה סכום הלוואת המשכנתא שנותרה לתשלום, על הלווה להזמין מהבנק למשכנתאות, מכתב כוונות.

את מכתב הכוונות מוציא הבנק למשכנתאות,לבקשת לווה,  ובמכתב זה נוקב הבנק סכום יתרת סילוק משכנתא, הכולל חישוב ריביות ו/או קנסות - ולמעשה זו התחייבות מצד הבנק לסילוק השעבוד הרובץ על הנכס, שעבוד אשר הוטל בזמן לקיחת הלוואת המשכנתא.
         
   
יפית לוי , עו"ד ומגשרת
050-7680636
פקס': 077-3179176
 

  עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר      
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז         
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona