יום חמישי, 5 בספטמבר 2013

כותבים עלינו
YNET - נ.קורס

    yn
הפרו את תקנון קופת הגמל בכך
שנמנעו לשלם את הריביות כמתחייב על פי
התקנון. הלמן אלדובי:
"טרם קיבלנו את כתב התביעה ובכל
מקרה רכשנו את קופות יהב רק במרס 2008"

תביעה ובקשה לאשרה כייצוגית ב-12 מיליון שקל, 
הוגשה אתמול (ג') לבית המשפט
המחוזי בירושלים נגד בנק יהב והלמן אלדובי 
קופות גמל בע"מ בטענה להטעיית צרכנים.


לטענת התובע הייצוגי, יעקב נצח ויסברג,
בנק יהב והלמן אלדובי שאליה הועבר ניהול
קופות הגמל, הפרו את תקנון קופת הגמל וגבו
כספים בניגוד לדין, ממנו ומעמיתים נוספים
שהפקידו את חסכונותיהם בקופות, בכך
שנמנעו מלשלם להם ריביות שהיו חייבים
לשלם על פי תקנוני הקופות.

התובע טוען בנוסף כי יהב ואלדובי הפרו גם
את התקנונים של לפחות שש קופות
גמל (חריש, ערד, רותם, תל"ם, עומרים ויהבית),
גבו כספים שלא היו רשאים לגבות על פי הוראות
התקנונים, והפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפיו
וכלפי יתר העמיתים בכך שנקטו בפעולות נוספות
שיש בהן הטעיה חמורה כנגד העמיתים בקופה.


 לטענת התובע הייצוגי, באמצעות עוה"ד נועם קוריס,
שביט עמרם ודלית ברנר-אוליצקי ממשרד נועם קוריס ושות',
תקנון הקופה קובע כי "כל הפקדה של
עמית בקופה או הפקדה לזכותו תזוכה בריבית קופה
לתקופה המתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת
בסוף החודש". אלא שלטענת התובע הייצוגי,
יהב ואלדובי לא ניהלו את קופות הגמל בהתאם להוראות
התקנונים, אך פרסמוכאילו בכוונתם לנהל את הקופות בהתאם
לתקנונים. בנוסף טוען התובע, כי יהב ואלדובי לא הזהירו
את העמיתים שאין בכוונתם לשלם ריבית קופה, ושיש
בכוונתם לחייב בהשתתפות בהפסדי הקופה, בניגוד
לאמור בתקנונים שפרסמו.

התובע הייצוגי מבקש להגדיר את קבוצת התובעים
שאותה הוא מייצג ככל עמיתי הקופות הרלוונטיות שהפקידו ו/או
העבירו כספים לידי המשיבים בין השנים 2004-2009, וטוען כי
עמיתים אלו יהיו זכאים לקבל החזר בגין הכספים שנגבו מהם
שלא כדין. בסך הכל מעריך התובע הייצוגי את נזקם
של התובעים בכ-12 מיליון שקל.
  

"הבנק פועל לפי הוראות הדין"

לדברי עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי:
"עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי
לשלם ריבית לעמיתי הקופות החדשים וכך הם מפרסמים לציבור.
בשנת 2004 שונה החוק והם כבר לא מחוייבים לשלם ריבית
לפי החוק, אבל הם הפסיקו לשלם את הריבית, למרות שאת הפרסומים
שלהם בתקנוני קופות הגמל הם לא שינו כבר 5 שנים".

מהלמן אלדובי נמסר בתגובה: "טרם קיבלנו את כתב התביעה, ובכל
מקרה, הלמן אלדובי רכשו את קופות יהב רק במרס 2008".

מבנק יהב נמסר: "היות שטרם התקבל כתב התביעה, בשלב זה לא
נוכל להגיב בנושא. יחד עם זאת, הבנק פועל על פי הוראות הדין, 
כפי שמשתנות מפעם לפעם".