יום רביעי, 19 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' - נוכחות עורכי דין ברשת

נ. קוריס ושות' עורכי דין ומגשרים

נ.קוריס - linkedin
נ.קוריס - weebly
נ.קוריס - ynet
נ.קוריס - פייסבוק
נ.קוריס - כלכליסט
נ.קוריס - wordpress
נ.קוריס - nana10
נ.קוריס - bloger.co.il
נ.קוריס - tumblr
נ.קוריס - tapuz
נ.קוריס - youtube
נ.קוריס - google.plus
נ.קוריס - blogspot
נ.קוריס - themarker

יום שישי, 14 במרץ 2014

עו"ד נועם קוריס ארכיון כתבות ומידע

נ. קוריס שות' -  הבלוג

יום שני, 10 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' עורכי דין ומגשרים - כתבה ב YNET תקנון באתר אינטרנט

משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' נלחם על שמירת תנאי עובדי הציבור בקופות הגמל
נ. קוריס ושות' ב - ynet.co.il
התובע הייצוגי טוען באמצעות משרד עורכי דין נ.קוריס ושות', כי עמיתי הקופות הרלוונטיות שהפקידו ו/או העבירו כספים לידי בנק יהב ולהלמן אלדובי בין השנים 2004-2009, יהיו זכאים לקבל החזר כספי. נזקם של התובעים מוערך בסך הכל  בכ-12 מיליון שקל.
לדברי עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי: "עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי לשלם ריבית לעמיתי הקופות החדשים וכך הם מפרסמים לציבור. בשנת 2004 שונה החוק והם כבר לא מחוייבים לשלם ריבית לפי החוק, אבל הם הפסיקו לשלם את הריבית, למרות שאת הפרסומים שלהם בתקנוני קופות הגמל הם לא שינו כבר 5 שנים".
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3684837,00.html

יום ראשון, 9 במרץ 2014

עו"ד נועם קוריס - עיריית אשדוד


עו"ד נועם קוריס - כתבה


עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה


עו"ד נועם קוריס - תעודת הצטיינות


עו"ד נועם קוריס - תעודת הצטיינות


עו"ד נועם קוריס - מגשר


עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה


עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה


עו"ד נועם קוריס - הערכה


עו,ד נועם קוריס - המלצה והערכה


עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה


עו"ד נועם קוריס - הערכה והמלצה


עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה


עו"ד נועם קוריס - הבעת תודה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס המלצה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - ניופאן


עו"ד נועם קוריס - תודה


עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה


עו"ד נועם קוריס - תודה


עו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - תודהעו"ד נועם קוריס - המלצה


עו"ד נועם קוריס - תודה מלא לאלימות נגד נשים


עו"ד נועם קוריס - תודה מאגודת לתת


עו"ד נועם קוריס - תודה מכן לזקן


עו"ד נועם קוריס - הערכה והמלצה

ע

עו"ד נועם קוריס - יורוקום


עו"ד נועם קוריס - תודה


עו"ד נועם קוריס - תודה מעמותת ילדים בסיכוי


עו"ד נועם קוריס - תודה


עו"ד נועם קוריס - טיב שתיל


עו"ד נועם קוריס - טיב שתיל


נ. קוריס ושות' - שירותי גבייה


עו"ד נועם קוריס - הערכה והמלצות


עו"ד נועם קוריס - המכללה האקדמית נתניה


עו"ד נועם קוריס - המכללה האקדמית נתניה


עו"ד נועם קוריס - המכללה האקדמית נתניהעו"ד נועם קוריס - המכללה האקדמית נתניה


עו"ד נועם קוריס - המכללה האקדמית נתניה


נועם קוריס - התאחדות הסטודנטים בישראל


עו"ד נועם קוריס - התאחדות הסטודנטים בישראל


עו"ד נועם קוריס - דוד צ'פניק ובניו


עו"ד נועם קוריס - ג.ג טלקום בע"מ


עו"ד נועם קוריס - גולדפרב פתרונות תקשורת ותדמית


עו"ד נועם קוריס -מכתב המלצה